Modulair bouwen biedt grote kansen in de ontwikkeling van flexibele, duurzame en circulaire huisvestingsoplossingen.

Modulaire bouwonderneming De Meeuw in Oirschot levert - al meer dan 90 jaar – flexibele, demontabele en verplaatsbare oplossingen voor huisvesting in de markten Wonen, Zorg, Onderwijs & Overheid en Bedrijfsleven voor periodes van enkele maanden, jaren tot permanent. Deze wijze van bouwen – efficiënt in de fabriek in plaats van op de bouwplaats - levert meer hergebruik van bouwmaterialen op, 80% minder bouwafval en niet in de laatste plaats 30% minder CO2 emissie (en minder stikstof-uitstoot). Dit komt door minder transportbewegingen (en minder afval) dan in traditionele bouw.

TIJDELIJKE HUSVESTING_LR_05

Sustainable Urban Living concepten

Modulair bouwen biedt grote kansen in de ontwikkeling van flexibele, duurzame en circulaire huisvestingsoplossingen binnen Sustainable Urban Living concepten. De Meeuw heeft met de propositie ‘Toekomstbouwers’ de circulaire en duurzame manier van werken geborgd, niet alleen in haar eigen bedrijfsprocessen tot in de fabriek, maar ook in de samenwerking met toeleveranciers van bouwmaterialen. Zo nemen na 10-15 jaar gebruik van de woonmodules van De Meeuw, de toeleveranciers de gebruikte bouwmaterialen terug voor recycling. Het gaat hierbij om systeemplafonds, vloeren, wanden, raamkozijnen, isolatiematerialen, dakbedekking, bedrijfskleding, etc. Overige materialen zoals lichtkoepels, sanitair, klinkers en tegels gaan naar de (online) markt voor tweedehands bouwmaterialen. Er wordt nagenoeg niets meer weggegooid als afval.

Woningnood

De ambities van de overheid en Tweede Kamer om snel iets aan de woningnood te doen in Nederland door ook meer in te zetten op de stimulering van het flexwonen en de bouw van 15.000 flexibele en verplaatsbare woningen, creëren kansen voor De Meeuw. De behoefte aan ‘tijdelijke’ – soms wel 10 jaar of langer – huisvesting heeft een permanent karakter gekregen, zei een hoogleraar onlangs. Er is momenteel een tekort aan 330.000 woningen in Nederland. Het advies van de Commissie Remkes inzake stikstof om meer modulair te bouwen omdat dat daarbij minder stikstofemissie wordt veroorzaakt, helpt de industriële bouwers zoals De Meeuw ook. De uitdagingen in de traditionele bouwsector nemen verder alleen maar toe. Er is een tekort aan bouwvakkers en materialen, er zijn hoge faalkosten, budgetten en deadlines worden stelselmatig overschreden, er is een bouwstop door stikstof/PFAS, etc. In een recent rapport van McKinsey wordt geconcludeerd dat de groeimogelijkheden voor de modulaire bouwsector in Europa in dit decennium ongekend groot zijn. Dit zal onvermijdelijk gepaard gaan met verdere consolidatie in de sector modulaire bouw.

De Meeuw blijft inzetten op het versterken van het circulaire business model resulterend in het maximaliseren van hergebruik van materialen en het drastisch reduceren van bouwafval. Voor de rijksoverheid, provincies en gemeenten maar ook voor veel bedrijven is de circulaire economie en het sluiten van kringlopen een topprioriteit geworden. Een van de grote uitdagingen voor de komende vijf jaar zal ongetwijfeld de materialen keuze zijn en de overgang naar meer biobased materialen met een veel lagere CO2 voetafdruk.