Laatste nieuws

Nieuws van VDL De Meeuw

Lees meer over onze projecten, oplossingen en andere ontwikkelingen in de sectoren woningbouw, onderwijs, zorg en industrie. Zo ontdek je hoe industriële modulaire prefab bouw er bij ons in de praktijk aan toe gaat, met oplossingen als flexwoningen, levensloopbestendige woningen, complete kantoor- en schoolgebouwen en heel veel meer.