Management

Joziene is samen met Ivana Somers, wethouder Opvang ontheemde Oekraïners van gemeente Vlaardingen, op bezoek in de Oekraïne wijk Mrija in Vlaardingen. Mrija betekent droom in het Oekraïens en is door de bewoners zelf bedacht.

De opzet van het project

In 2 maanden tijd was het ontwerp van het project gereed. Dit lukte door wederzijds vertrouwen, eerst kennis en ervaring met elkaar te delen, kijken naar wat wél kan en het nemen van olifantenpaadjes met een geaccepteerd risico. De kwaliteit van de locatie was belangrijk. Er komen veel kinderen te wonen dus moest het voor kinderen leuk zijn om buiten te spelen en om de school kostendekkend te maken.

De wijk

Waar eerst nog een leeg terrein lag, staan nu inmiddels woonblokken van 2 en 3 woonlagen. Het is een drukte van belang op de bouwlocatie met vrachtwagens, mensen die schilderen, timmeren, keukens plaatsen en leveranciers die meubels komen afleveren. Zo wordt de laatste hand gelegd aan de afwerking van de appartementengebouwen en het schoolgebouw.
In het midden van de wijk komt de basisschool met een gymzaal en twee gemeenschappelijke gebouwen. Daar omheen staan de woonblokken met speelruimtes voor kinderen, wegen, fiets- en wandelpaden en groen. Aan de buitenzijde van de wijk zijn parkeerplekken waardoor de wijk autoluw is.

Laatste

Nieuws

{{Hier komt een nieuws slider block}}